sâmbătă, 24 martie 2012

CONVOCAREA CONSILIULUI COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA


Stimati colegi,

În conformitate cu art. 25. alin.(1) lit.b. din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, forurile de conducere ale Colegiului sunt după cum urmează: a) Convenţia Naţională; b) Consiliul Colegiului; c) Comitetul Director; d) Preşedintele Colegiului, în această ordine.


În conf
ormitate cu art. 29. alin. (2) din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, convocarea Consiliului Colegiului se poate face la solicitarea majorităţii simple a membrilor săi. În condiţiile specificate de lege şi prin motivare considerăm necesară convocarea extraordinară a Consiliului Colegiului Psihologilor din România.

De asemenea, în conformitate cu art 18 alin (4) din Hotărârea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010, Comitetul Director se întruneşte în plen semestrial şi în mod exceptional la solicitarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor care asigură conducerea operativă sau a jumatate din numărul membrilor Comitetului Director, aprobată prin dispoziţie a Preşedintelui Colegiului.


Motivare

În data de 16.03.2012, ca urmare a întrunirii Comisiei de Deontologie şi Disciplină, în urma analizării punctelor de vedere remise de catre Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie, Comisia de Psihologie Educatională, Consiliere Şcolară şi Vocaţională, Comisia de Psihologie pentru Apărare şi Ordine Publică, Filiala Bucureşti şi alte filiale din ţară, Comisia de Deontologie şi Disciplină a remis Preşedintelui Colegiului rezoluţia înregistrată în registrul de evidenţă generală al Colegiului cu nr.15 /16.03.2012 şi cu antetul Colegiului Psihologilor din România. Comisia a constatat neîndeplinirea de catre Preşedintele Colegiului a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. o) si p) din normele aprobate prin Hotărârea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2010, privind asigurarea publicării actelor emise de catre Colegiul Psihologilor.

Tot în acest sens, conform art 34 din Legea 213/2004, Comitetul Director funcţionează în plen şi pe comisii. O poziţie a unei comisii reprezintă o luare de poziţie oficială a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România, în conformitate cu legile şi normele în vigoare.

Constatăm, de asemenea, încălcarea de catre Preşedintele Colegiului a art. 41 lit. b, din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, care prevede că încheierea de convenţii şi contracte se face cu aprobarea Comitetului Director. Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România nu a fost consultat în privinţa introducerii timbrelor profesionale şi nu a aprobat nici un contract cu Compania Naţională Poşta Română sau Fabrica de Timbre.

De asemenea, Comisia de Deontologie şi Disciplină constată nepunerea în aplicare a propunerilor aprobate deja de Consiliul Colegiului, privind realizarea unui audit financiar şi juridic extern.

Dintre cei care şi-au exprimat public punctul de vedere în privinţa introducerii timbrelor profesionale imensa majoritate au fost împotriva dispoziţiei 1/ 2012. Chiar şi în aceste condiţii Preşedintele Colegiului Psihologilor din România a continuat să menţină dispoziţia 1/ 2012.

Având în vedere cele menţionate considerăm necesară convocarea de urgenţă a unei şedinţe extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din România, întrucât măsura obligativităţii timbrelor profesionale, conform dispoziţiei 1/ 2012 urmează să intre în vigoare la data de 01.04.2012.
Vă rugăm să confirmaţi acordul sau dezacordul dumneavoastră privind convocarea unei şedinţe extraordinare a Consiliului Colegiului Psihologilor din România în data de 30.03.2012, ora 10:00, la sediul Colegiului Psihologilor din România cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea şi adoptarea unei hotărâri privind dispoziţia nr.1/ 2012
2. Realizarea de urgenţă a unui audit financiar şi juridic extern
3. Descentralizarea decizională a Colegiului Psihologilor din România
4. Declanşarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Convenţiei Naţionale
5. Diverse

Vă rugăm, de asemenea, să vă exprimaţi acordul privind convocarea unei şedinţe extraordinare a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din România concomitent cu şedinţa extraordinară a Consiliului Colegiului Psihologilor din România, direct prin email, menţionând acordul / dezacordul în mod separat pentru fiecare for de conducere în parte, Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din România şi respectiv Consiliul Colegiului Psihologilor din România.


Întrucât convocarea se poate face numai dacă este întrunită majoritatea simplă, aşteptăm răspunsurile dumneavoastră până cel târziu în data de 27 Martie 2012, ora 19:00, direct prin replay sau la adresa ovidiual@gmail.com întrucât dl. Ovidiu Pop a fost desemnat de Comisia de Deontologie şi Disciplină să realizeze număratoarea voturilor care vin dinspre membrii Consiliului Colegiului.
Din partea fiecaruia dintre noi convocarea şedinţei extraordinare a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romnia şi a Consiliului Colegiului Psihologilor din România reprezintă un efort major. Acest efort este în beneficiul membrilor Colegiului Psihologilor din România numai conjugat cu solicitările majorităţii. Orice amânare ar fi indezirabilă în circumstanţele mai sus menţionate .


Vă mulţumim pentru efortul de susţinere a profesiei de psiholog!
Comisia de Deontologie şi Disciplină a Colegiului Psihologilor din România

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu