vineri, 30 martie 2012

DECIZIILE CONSILIULUI C.P.R. din 30.03.2012

Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania, s-a intrunit azi in data de 30.03.2012, in baza Art. 29 alin.2/L213/2004.
In baza acestuia Consililul Colegiului se poate intruni si in mod exceptional la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai, cerinta indeplinita.
Consiliul Colegiului a luat urmatoarele decizii:
1. Decizia Nr. 1: Se abroga dispoz...itia nr. 1/2012 a Presedintelui CPR. Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I.
2. Decizia Nr. 2: Se declanseaza procedura de audit financiar si juridic. Se constituie o comisie formata din presedintii urmatoarelor comisii: Comisia de Psihologie Clinica si Psihoterapie, Comisia de Metodologie, Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocationala, Comisia de Psihologie pentru Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala, Comisia de Psihologia Muncii, Transporturilor si Serviciilor. Comisia este mandata sa contacteze organismele abilitate pentru audit juridic si financiar. Rezultatele auditului vor fi facute publice.
3. Decizia Nr. 3: Decidem convocarea in sesiune extraordinara a Conventiei Nationale a CPR. Data intrunirii se va stabili cel mai tarziu in data 27.04.2012, la sedinta Consiliului Colegiului al CPR.
4. Decizia Nr. 4: Se convoaca Consiliul Colegiului Psihologilor din Romania in data de 27.04.2012.
Presedintele Colegiului Psihologilor din Roamania a refuzat inregistrarea documentelor olografe, ca atare aceste documente cu semnaturile participantilor sunt prezentate in copie.

Detaliile privind participantii si opiniile acestora fata de dispozitiile mai sus mentionate vor fi scanate si postate in cursul acestei seri.

CONSILIUL COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA, 30.03.2012

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu