miercuri, 28 martie 2012

COMUNICAT OFICIAL PRIVIND CONVOCAREA CONSILIULUI COLEGIULUI PSIHOLOGILOR DIN ROMANIA, 30.03.2012, ora 11.00

”Stimati colegi,


Va readucem in atentie urmatoarele prevederi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica:


Art. 29. al. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, conform caruia Co
...nsiliul Colegiului se poate întruni şi în mod excepţional, la solicitarea majorităţii simple a membrilor săi.
Art. 30. - Atribuţiile Consiliului Colegiului sunt următoarele:
a) stabileşte liniile directoare în legătură cu problemele fundamentale ale profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi ale activităţii Colegiului;
b) analizează şi aprobă raportul de activitate al Comitetului director;
c) aprobă cotizaţia anuală şi nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare şi a altor servicii prestate;
d) aprobă structurile administrative ale Comitetului director, înfiinţarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
e) aprobă raportul de audit financiar, efectuat de o firmă independentă;
f) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al Colegiului, bilanţul Colegiului şi descarcă Comitetul director de gestiunea fondurilor.
Art. 26. al. (2) Convenţia se întruneşte, de regulă, o dată la 4 ani. Ea se poate întruni în sesiune extraordinară la solicitarea majorităţii simple a membrilor Consiliului Colegiului.
Art. 27. - Convenţia naţională are următoarele atribuţii:
a) aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare internă, Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Codul de procedură disciplinară, Normele de avizare a metodelor şi tehnicilor de evaluare şi asistenţă psihologică, precum şi modificările la acestea;
b) alege şi revocă preşedintele Colegiului şi membrii Comitetului director;
c) aprobă raportul de activitate al Consiliului Colegiului şi alte documente.


In baza acestor prevederi ale Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, Comisia de Deontologie si Disciplina a declansat, in urma cu o saptamana, un proces de consultare a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, privind oportunitatea convocarii unei sedinte exceptionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania. Motivele le puteti regasi in anexa 1.

In urma acestui proces de consultare a membrilor Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, in momentul de fata, in conformitate cu Art. 29. al. (2), majoritatea simpla este intrunita conform tabelului din anexa 2.

In consecinta, aceasta majoritate a decis intrunirea in cadrul unei sedinte exceptionale a Consiliului Colegiului Psihologilor din Romania, in data de 30.03.2012, ora 11, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania, Sala de Consiliu, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Analizarea si adoptarea unei hotarari privind dispozitia nr.1/2012;
2. Realizarea de urgenta a unui audit financiar si juridic extern;
3. Descentralizarea decizionala a Colegiului Psihologilor din Romania;
4. Declansarea procedurii de convocare a unei sesiuni extraordinare a Conventiei Nationale;
5. Diverse

Precizare: In conformitate cu art. 39 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, membrii Comitetului Director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.

In speranta ca sedinta exceptionala a Consiliului Colegiului va decurge intr-un climat colegial si constructiv, va asteptam asa cum am precizat in data 30.03.2012, ora 11, la sediul Colegiului Psihologilor din Romania.

Presedintele Comisiei de Deontologie si Disciplina al Colegiului Psihologilor din Romania
Mircea Miclea”

”Anexa 1
Motivare
In data de 16.03.2012, ca urmare a intrunirii Comisiei de Deontologie si
Disciplina, in urma analizarii punctelor de vedere remise de catre Comisia de Psihologie
Clinica si Psihoterapie, Comisia de Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si
Vocationala, Comisia de Psihologie pentru Aparare si Ordine Publica, Filiala Bucuresti si
alte filiale din tara, Comisia de Deontologie si Disciplina a remis Presedintelui Colegiului
rezolutia inregistrata in registrul de evidenta generala al Colegiului cu nr.15 /16.03.2012
si cu antetul Colegiului Psihologilor din Romania. Comisia a constatat neindeplinirea de
catre Presedintele Colegiului a prevederilor art. 43 alin. (1) lit. o) si p) din normele
aprobate prin Hotararea Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania nr.
1/2010, privind asigurarea publicarii actelor emise de catre Colegiul Psihologilor.
Tot in acest sens, conform art 34 din Legea 213/2004, Comitetul Director
functioneaza in plen si pe comisii. O pozitie a unei comisii reprezinta o luare de pozitie
oficiala a Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania, in conformitate
cu legile si normele in vigoare.
Constatam, de asemenea, incalcarea de catre Presedintele Colegiului a art. 41 lit. b,
din legea 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
care prevede ca incheierea de conventii si contracte se face cu aprobarea Comitetului
Director. Comitetul Director al Colegiului Psihologilor din Romania nu a fost consultat in
privinta introducerii timbrelor profesionale si nu a aprobat nici un contract cu Compania
Nationala Posta Romana sau Fabrica de Timbre.
De asemenea, Comisia de Deontologie si Disciplina constata nepunerea in
aplicare a propunerilor aprobate deja de Consiliul Colegiului, privind realizarea unui
audit financiar si juridic extern.
Dintre cei care si-au exprimat public punctul de vedere in privinta introducerii
timbrelor profesionale imensa majoritate au fost impotriva dispozitiei 1/2012. Chiar si in
aceste conditii Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania a continuat sa mentina
dispozitia 1/2012.”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu